Особливості доступу до інформації

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

На виконання п.4 ч.1 ст. 15 Закону КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області інформує про наступне.

Поштова адреса для надсилання запитів на інформацію:
64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ломоносова, 23

Запити на інформацію також приймаються:

 • телефоном за номером: (05745) 2-35-13;
 • факсом за номером: (05745) 2-69-52;
 • електронною поштою: teploenergoloz@gmail.com

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат матеріалів для копіювання та друку документів, що надаються КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області за запитом на інформацію, здійснюється у разі, якщо відповідь на запит потребує виготовлення більш, як 10 аркушів, відповідно до Розміру фактичних витрат матеріалів для копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, починаючи з першого аркуша.

Витрати матеріалів для: Граничні норми витрат Вартість 1 сторінки на 2021 рік, грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
(в тому числі двосторонній друк)
не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 2,73
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
(в тому числі двосторонній друк)
не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 3,00
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 2,73
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки 1,89

Примітка.

Зазначено вартість, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2021 року.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Ст. 23 Закону передбачає, що запитувач має право оскаржити до керівника розпорядника, вищого органу або суду наступне:

 1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. Ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. Надання недостовірної або неповної інформації;
 5. Несвоєчасне надання інформації;
 6. Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього Закону;
 7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

На виконання п.8 ч.1 ст. 15 Закону інформуємо про місце, де запитувачам надаються форми КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області запиту на інформацію: м. Лозова, вул. Ломоносова, 23, приймальня адміністративної будівлі, щоденно з 8-00 до 17-00, в п’ятницю до 16-00, перерва з 12-00 до 13-00.

Зразок форми запиту на інформацію розміщено на сторінці на веб-сайту підприємства «Лозівський комунальний портал».

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформить відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації підприємства, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надасть копію запиту особі, яка його подала.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття запитів на інформацію визначено приймальню адміністративної будівлі підприємства (м. Лозова, вул. Ломоносова, 23).