Особливості доступу до інформації

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

На виконання п.4 ч.1 ст. 15 Закону КП «Теплоенерго», КП  «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради Харківської області інформує про наступне.

Поштова адреса для надсилання запитів на інформацію:
КП «Теплоенерго» – 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ломоносова, 23;
КП  «Тепловодосервіс» - 64621, Харківська обл., Лозівський район, смт. Краснопавлівка, Мікрорайон, 16.

Запити на інформацію також приймаються:

КП «Теплоенерго»

 • телефоном за номером: (05745) 2-35-13;
 • факсом за номером: (05745) 2-69-52;
 • електронною поштою: [email protected]

КП  «Тепловодосервіс»

 • телефоном за номером: 050-370-09-48;
 • електронною поштою: [email protected]

Оформлення запитів на інформацію

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Плата за надання інформації

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат матеріалів для копіювання та друку документів, що надаються КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області за запитом на інформацію, здійснюється у разі, якщо відповідь на запит потребує виготовлення більш, як 10 аркушів, відповідно до Розміру фактичних витрат матеріалів для копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є КП «Теплоенерго», КП «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради Харківської області, починаючи з першого аркуша.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Ст. 23 Закону передбачає, що запитувач має право оскаржити до керівника розпорядника, вищого органу або суду наступне:

 1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. Ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. Надання недостовірної або неповної інформації;
 5. Несвоєчасне надання інформації;
 6. Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього Закону;
 7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

На виконання п.8 ч.1 ст. 15 Закону інформуємо про місце, де запитувачам надаються форми запиту на інформацію:

 • КП «Теплоенерго» - м. Лозова, вул. Ломоносова, 23, приймальня адміністративної будівлі, щоденно з 8:00 до 17:00, в п’ятницю до 16:00, перерва з 12:00 до 13-00;
 • КП «Тепловодосервіс» – смт. Краснопавлівка, Мікрорайон, б. 16, приймальня адміністративної будівлі, щоденно з 7:30 до 16:30, в п’ятницю до 15:30, перерва з 12:00 до 12:48.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття запитів на інформацію визначено приймальню адміністративної будівлі підприємства (смт. Краснопавлівка, Мікрорайон, б. 16).

Зразок форми запиту на інформацію розміщено на сторінці веб-сайту підприємства «Лозівський комунальний портал».

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформить відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації підприємства, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надасть копію запиту особі, яка його подала.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття запитів на інформацію визначено приймальню адміністративної будівлі підприємства (м. Лозова, вул. Ломоносова, 23).