Централізоване опалення

Укладання договорів

Для населення

Укладення договору про надання послуг теплопостачання є обов’язком споживача.

Для того, щоб укласти або переукласти договір необхідно звернутися власнику/співвласнику або повнолітнім членам сім'ї, які зареєстровані в квартирі, до абонентської служби підприємства, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ломоносова,23.

Перелік документів, необхідних для укладення договору про надання послуг теплопостачання (копії та оригінали наступних документів потрібно мати при собі):

 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців – національний паспорт або документ що його замінює;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності);
 • копію технічного паспорту;
 • документ, що підтверджує право власності на квартиру або право користування квартирою;
 • довідку про склад сім'ї;
 • квитанції про оплату послуг теплопостачання.

У разі наявності пільг, окрім вищеназваних документів:

 • копію посвідчення пільговика;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру пільговика;
 • копію довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговика.

Для організацій, підприємств та установ

 • Лист на укладання договору на відпуск теплової енергії у вигляді гарячої води;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Копія статуту;
 • Копія свідоцтва платника податку;
 • Банківські реквізити;
 • Копія технічного паспорту, виданого інвентарбюро;
 • Копія договору купівлі-продажу, копія свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно або договору оренди на приміщення (якщо в ньому обумовлено, що комунальні послуги сплачує орендар);
 • При переобладнанні квартир під нежитлові приміщення – проект (теплотехнічну частину проекту);
 • Копія сертифікату відповідності збудованого об'єкту;
 • При наявності приладів обліку: копія паспорту теплового лічильника та свідоцтва про його повірку.

Отримання технічних умов

Технічні умови на підключення (приєднання) до теплових мереж (далі – технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема теплопостачання.

Для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, подає заяву до теплотранспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об'єкта замовника.

До заяви замовник додає такі документи:

 • опитувальний лист з інформацією про об'єкт за формою, наведеною у додатку до цих Правил;
 • ситуаційний план розміщення об'єкта;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

Технічні умови видаються протягом 15 робочих днів після отримання теплотранспортуючою організацією від замовника заяви та комплекту документів, визначених у пункті 2.1 розділу II цих Правил, у повному обсязі. У випадках приєднання джерел теплової енергії або об'єктів, які мають споживання теплової енергії більше 1 Гкал/год та потребують додаткових гідравлічних розрахунків існуючих теплових мереж, термін розгляду може бути збільшений до 20 робочих днів.

У разі якщо замовник повідомляє теплотранспортуючу організацію про зміну вихідних даних щодо об'єкта замовника, дія технічних умов зупиняється до вирішення питань щодо схеми приєднання об'єкта замовника до теплових мереж, про що теплотранспортуюча організація інформує замовника.

При опрацюванні матеріалів для видачі технічних умов теплотранспортуюча організація згідно з ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі», Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N71 (z0197-07), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N197/13464, Правилами технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України (v0009241-99, va009241-99), затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.01.99 N9, визначає:

 • джерело теплової енергії та місце приєднання до теплових мереж;
 • теплові навантаження об'єкта теплоспоживання;
 • параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень у системі теплоспоживання;
 • обґрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності діючих теплових мереж, а також розширення або реконструкції установок для хімічного очищення води та конденсату джерела теплової енергії;
 • кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату, вимоги до його очищення замовником;
 • доцільність використання вторинних енергоресурсів;
 • необхідність будівництва резервного джерела теплової енергії або резервної магістральної теплової мережі з урахуванням підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;

крім того, вимоги щодо:

 • обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів;
 • захисту систем теплоспоживання від раптового підвищення тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;
 • упровадження нових технологій прокладання теплових мереж, зокрема використання попередньо ізольованих труб;
 • розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).

Технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкта замовника, але не менш як два і не більш як п'ять років.