Централізоване опалення

Умови приєднання  до теплових мереж

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» Лозівської міської ради Харківської області

 Умови приєднання до теплових мереж, що на законних підставах перебувають на балансі Комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області (далі – Оператор) відповідають вимогам Порядку приєднання до теплових мереж затвердженого постановою НКРЕКП від 04.10.2023р. № 1823 (надалі -Порядок) та Методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж затвердженої постановою НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2286 (надалі  – Методика).         

Замовником послуги з приєднання до теплових мережможе бути фізична чи юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у Оператора послугу з приєднання до теплових мереж Оператора.

Приєднання до теплових мереж (приєднання) – сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для здійснення транспортування (постачання) теплової енергії (у тому числі гарячої води), у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта замовника до теплових мереж;

Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж Оператора, які на законних підставах перебувають у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 до  Порядку.

Договір на приєднання укладається за взаємною згодою сторін. Договір на приєднання укладається у разі:

 • приєднання до теплових мереж закінченого будівництвом, реконструйованого, технічно переоснащеного об’єкта;
 • збільшення теплового навантаження або теплової потужності об'єкта;
 • зміни вимог нормативно-правових актів у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

Технічні умови на приєднання є невід’ємною частиною договору на приєднання. Технічні умови на приєднання включають ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки теплових мереж, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання.  Для приєднання об’єкта замовник надає в електронній формі з накладанням електронного підпису або у паперовій формі заяву на приєднання за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку, та відповідні документи до неї.

Одночасно із заявою на приєднання замовник надає Оператору виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до  Порядку, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проектних, будівельних робіт з приєднання серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. В опитувальному листі замовник зазначає спосіб обміну інформацією (стосовно відносини, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж);

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки).

Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання, або дати усунення зауважень/надання уточнених даних  на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, підготовлює проект договору на приєднання, проект технічних умов на приєднання та надає, у визначений в опитувальному листі спосіб, рахунок щодо оплати вартості послуг з надання замовнику технічних умов замовнику, якщо вона передбачена чинним законодавством.

Кошторис послуги з приєднання  до теплових мереж Оператора розраховується індивідуально з урахуванням вимог Методики.

Оператор може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта до теплових мереж

за наявності таких підстав:

 • відсутність або недостатність вільної потужності теплових мереж у разі підключення тепловикористальних установок;
 • недотримання замовником вимог Порядку.

За отриманням консультації з питань приєднання до теплових мереж КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» звертатись за адресою: м. Лозова, вул.. Г. Сковороди, 23, тел. (05745) 2-35-13. 

Укладання договорів КП «Теплоенерго»

ВІД’ЄДНАННЯ КВАРТИР ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ ВІД СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ

З 17 вересня 2019 року набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 №169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води» (далі Порядок).

Порядок, розроблений на виконання вимог пункту 6 частини другої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, визначає процедуру відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від системи (мереж) централізованого опалення (теплопостачання).

Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до централізованого опалення, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від централізованого опалення та встановити індивідуальне опалення у разі, якщо на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а це 10.12.2017, не менше як половина квартир та нежитлових приміщень житлового будинку відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення.

Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від теплопостачання приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення постійно діючої комісії.

Комісія надає власнику рекомендації, щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації.

Власник забезпечує розроблення проекту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від центрального опалення, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків.

Відключення будівлі від теплопостачання здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня.

Витрати, пов’язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законом.

Щодо порядку укладання договорів про надання послуги з постачання теплової енергії

З 01.05.2019 р. введений в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. №2189-VIII (далі Закон №2189).

Відповідно до частини 1 ст. 14 Закону №2189 за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об'єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Для цього, згідно із Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», необхідно провести збір співвласників багатоквартирного будинку, обрати форму договірних відносин (за обрану форму договірних відносин мають проголосувати власники квартир, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир багатоквартирного будинку) та обов'язково надіслати копію належним чином оформленого протоколу до підприємства.

Згідно з обраною формою договірних відносин, КП «Теплоенерго» буде укладати з мешканцями будинків договори про надання послуги з постачання теплової енергії відповідно до типових форм таких договорів. Типові договори про надання послуги з постачання теплової енергії затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №830, а саме:

типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);

 • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
 • типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
 • типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.

З текстами договорів можливо ознайомитися на сайтах КП «Теплоенерго», Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2189 передбачено, що не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори відповідно до обраної ними моделі організації договірних відносин.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 13.10.2020 р. карантин подовжено до 31.12.2020 р.

Для населення

Укладення договору про надання послуг теплопостачання є обов’язком споживача.

Для того, щоб укласти або переукласти договір необхідно звернутися власнику/співвласнику або повнолітнім членам сім'ї, які зареєстровані в квартирі, до абонентської служби підприємства, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ломоносова,23.

Перелік документів, необхідних для укладення договору про надання послуг теплопостачання (копії та оригінали наступних документів потрібно мати при собі):

 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців – національний паспорт або документ що його замінює;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності);
 • копію технічного паспорту;
 • документ, що підтверджує право власності на квартиру або право користування квартирою;
 • довідку про склад сім'ї;
 • квитанції про оплату послуг теплопостачання.

У разі наявності пільг, окрім вищеназваних документів:

 • копію посвідчення пільговика;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру пільговика;
 • копію довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговика.

Відокремлення від мереж централізованого опалення та встановлення системи індивідуального теплопостачання

Питання встановлення автономного опалення регулюється Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017 р.) (надалі – Закон).

Відповідно до п. 7 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Закону, у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Відповідно до «Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 р. № 169, відключення будівлі від централізованого опалення здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня. Витрати пов’язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника (співвласника). Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до централізованого опалення.

Власник приміщення зобов’язаний надавати представнику виконавця послуг з централізованого опалення можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 р. №76.

За відсутності результатів енергетичного аудиту або обстеження інженерних систем приміщення, при недопущенні уповноважених працівників до такого приміщення або перешкоджанні їм у доступі до нього для з'ясування протяжності, діаметра та стану теплоізоляції транзитного(их) трубопроводу(ів) обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу до неопалюваного приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, в якому є ділянка такого трубопроводу, у тому числі частина стояка, або обладнання внутрішньобудинкової системи опалення, кількість теплової енергії має бути розраховано на підставі п. 4 Розділу V «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 р. № 315.

Для організацій, підприємств та установ

 • Лист на укладання договору на відпуск теплової енергії у вигляді гарячої води;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Копія статуту;
 • Копія свідоцтва платника податку;
 • Банківські реквізити;
 • Копія технічного паспорту, виданого інвентарбюро;
 • Копія договору купівлі-продажу, копія свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно або договору оренди на приміщення (якщо в ньому обумовлено, що комунальні послуги сплачує орендар);
 • При переобладнанні квартир під нежитлові приміщення – проект (теплотехнічну частину проекту);
 • Копія сертифікату відповідності збудованого об'єкту;
 • При наявності приладів обліку: копія паспорту теплового лічильника та свідоцтва про його повірку.

Отримання технічних умов

Технічні умови на підключення (приєднання) до теплових мереж (далі – технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема теплопостачання.

Для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, подає заяву до теплотранспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об'єкта замовника.

До заяви замовник додає такі документи:

 • опитувальний лист з інформацією про об'єкт за формою, наведеною у додатку до цих Правил;
 • ситуаційний план розміщення об'єкта;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

Технічні умови видаються протягом 15 робочих днів після отримання теплотранспортуючою організацією від замовника заяви та комплекту документів, визначених у пункті 2.1 розділу II цих Правил, у повному обсязі. У випадках приєднання джерел теплової енергії або об'єктів, які мають споживання теплової енергії більше 1 Гкал/год та потребують додаткових гідравлічних розрахунків існуючих теплових мереж, термін розгляду може бути збільшений до 20 робочих днів.

У разі якщо замовник повідомляє теплотранспортуючу організацію про зміну вихідних даних щодо об'єкта замовника, дія технічних умов зупиняється до вирішення питань щодо схеми приєднання об'єкта замовника до теплових мереж, про що теплотранспортуюча організація інформує замовника.

При опрацюванні матеріалів для видачі технічних умов теплотранспортуюча організація згідно з ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі», Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N71 (z0197-07), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N197/13464, Правилами технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України (v0009241-99, va009241-99), затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.01.99 N9, визначає:

 • джерело теплової енергії та місце приєднання до теплових мереж;
 • теплові навантаження об'єкта теплоспоживання;
 • параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень у системі теплоспоживання;
 • обґрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності діючих теплових мереж, а також розширення або реконструкції установок для хімічного очищення води та конденсату джерела теплової енергії;
 • кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату, вимоги до його очищення замовником;
 • доцільність використання вторинних енергоресурсів;
 • необхідність будівництва резервного джерела теплової енергії або резервної магістральної теплової мережі з урахуванням підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;

крім того, вимоги щодо:

 • обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів;
 • захисту систем теплоспоживання від раптового підвищення тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;
 • упровадження нових технологій прокладання теплових мереж, зокрема використання попередньо ізольованих труб;
 • розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).

Технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкта замовника, але не менш як два і не більш як п'ять років.