Укладання договорів

Щодо порядку укладання договорів про надання послуги з постачання теплової енергії

З 01.05.2019 р. введений в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. №2189-VIII (далі Закон №2189).

Відповідно до частини 1 ст. 14 Закону №2189 за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об'єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Для цього, згідно із Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», необхідно провести збір співвласників багатоквартирного будинку, обрати форму договірних відносин (за обрану форму договірних відносин мають проголосувати власники квартир, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир багатоквартирного будинку) та обов'язково надіслати копію належним чином оформленого протоколу до підприємства.

Згідно з обраною формою договірних відносин, КП «Теплоенерго» буде укладати з мешканцями будинків договори про надання послуги з постачання теплової енергії відповідно до типових форм таких договорів. Типові договори про надання послуги з постачання теплової енергії затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №830, а саме:

типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);

 • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
 • типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
 • типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.

З текстами договорів можливо ознайомитися на сайтах КП «Теплоенерго», Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2189 передбачено, що не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори відповідно до обраної ними моделі організації договірних відносин.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 13.10.2020 р. карантин подовжено до 31.12.2020 р.

Для населення

Укладення договору про надання послуг теплопостачання є обов’язком споживача.

Для того, щоб укласти або переукласти договір необхідно звернутися власнику/співвласнику або повнолітнім членам сім'ї, які зареєстровані в квартирі, до абонентської служби підприємства, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ломоносова,23.

Перелік документів, необхідних для укладення договору про надання послуг теплопостачання (копії та оригінали наступних документів потрібно мати при собі):

 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців – національний паспорт або документ що його замінює;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності);
 • копію технічного паспорту;
 • документ, що підтверджує право власності на квартиру або право користування квартирою;
 • довідку про склад сім'ї;
 • квитанції про оплату послуг теплопостачання.

У разі наявності пільг, окрім вищеназваних документів:

 • копію посвідчення пільговика;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру пільговика;
 • копію довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговика.

Відокремлення від мереж централізованого опалення та встановлення системи індивідуального теплопостачання

Питання встановлення автономного опалення регулюється Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017 р.) (надалі – Закон).

Відповідно до п. 7 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Закону, у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Відповідно до «Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 р. № 169, відключення будівлі від централізованого опалення здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня. Витрати пов’язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника (співвласника). Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до централізованого опалення.

Власник приміщення зобов’язаний надавати представнику виконавця послуг з централізованого опалення можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 р. №76.

За відсутності результатів енергетичного аудиту або обстеження інженерних систем приміщення, при недопущенні уповноважених працівників до такого приміщення або перешкоджанні їм у доступі до нього для з'ясування протяжності, діаметра та стану теплоізоляції транзитного(их) трубопроводу(ів) обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу до неопалюваного приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, в якому є ділянка такого трубопроводу, у тому числі частина стояка, або обладнання внутрішньобудинкової системи опалення, кількість теплової енергії має бути розраховано на підставі п. 4 Розділу V «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 р. № 315.

Для організацій, підприємств та установ

 • Лист на укладання договору на відпуск теплової енергії у вигляді гарячої води;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Копія статуту;
 • Копія свідоцтва платника податку;
 • Банківські реквізити;
 • Копія технічного паспорту, виданого інвентарбюро;
 • Копія договору купівлі-продажу, копія свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно або договору оренди на приміщення (якщо в ньому обумовлено, що комунальні послуги сплачує орендар);
 • При переобладнанні квартир під нежитлові приміщення – проект (теплотехнічну частину проекту);
 • Копія сертифікату відповідності збудованого об'єкту;
 • При наявності приладів обліку: копія паспорту теплового лічильника та свідоцтва про його повірку.

Отримання технічних умов

Технічні умови на підключення (приєднання) до теплових мереж (далі – технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема теплопостачання.

Для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, подає заяву до теплотранспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об'єкта замовника.

До заяви замовник додає такі документи:

 • опитувальний лист з інформацією про об'єкт за формою, наведеною у додатку до цих Правил;
 • ситуаційний план розміщення об'єкта;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

Технічні умови видаються протягом 15 робочих днів після отримання теплотранспортуючою організацією від замовника заяви та комплекту документів, визначених у пункті 2.1 розділу II цих Правил, у повному обсязі. У випадках приєднання джерел теплової енергії або об'єктів, які мають споживання теплової енергії більше 1 Гкал/год та потребують додаткових гідравлічних розрахунків існуючих теплових мереж, термін розгляду може бути збільшений до 20 робочих днів.

У разі якщо замовник повідомляє теплотранспортуючу організацію про зміну вихідних даних щодо об'єкта замовника, дія технічних умов зупиняється до вирішення питань щодо схеми приєднання об'єкта замовника до теплових мереж, про що теплотранспортуюча організація інформує замовника.

При опрацюванні матеріалів для видачі технічних умов теплотранспортуюча організація згідно з ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі», Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N71 (z0197-07), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N197/13464, Правилами технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України (v0009241-99, va009241-99), затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.01.99 N9, визначає:

 • джерело теплової енергії та місце приєднання до теплових мереж;
 • теплові навантаження об'єкта теплоспоживання;
 • параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень у системі теплоспоживання;
 • обґрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності діючих теплових мереж, а також розширення або реконструкції установок для хімічного очищення води та конденсату джерела теплової енергії;
 • кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату, вимоги до його очищення замовником;
 • доцільність використання вторинних енергоресурсів;
 • необхідність будівництва резервного джерела теплової енергії або резервної магістральної теплової мережі з урахуванням підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;

крім того, вимоги щодо:

 • обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів;
 • захисту систем теплоспоживання від раптового підвищення тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;
 • упровадження нових технологій прокладання теплових мереж, зокрема використання попередньо ізольованих труб;
 • розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).

Технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкта замовника, але не менш як два і не більш як п'ять років.