Санкції, застосовуваних до неплатників

Законодавство України чітко регулює взаємовідносини сторін – учасників цього ринку. Їх права і зобов'язання закріплені в Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (далі по тексту – Закон).

Основний обов'язок виконавця житлово-комунальних послуг – надання їх споживачеві, а останній, у свою чергу, повинен своєчасно вносити оплату за них.

Незважаючи на законодавче регулювання ситуації, між сторонами нерідко фіксуються випадки конфліктів і пов'язано це, в першу чергу, із взаємними звинуваченнями сторін про невиконання своїх зобов'язань, які закріплені в законодавчих документах. Найчастішим порушенням зобов'язань в таких правовідносинах є не оплата споживачем грошових коштів за надані йому послуги.

Обов’язок споживачів, щодо оплати наданих житлово-комунальних послуг у строки, встановлені договором або законом закріплено в ч. 3 ст. 20 Закону, а також у п. 7 «Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р, №572.

Етапи стягнення заборгованості за житлово – комунальні послуги з боржника:

  • Надання споживачу/боржнику попередження про оплату заборгованості за надані йому послуги;
  • Припинення надання комунальних послуг (випадки, при яких припиняється надання житлово-комунальних послуг визначені ч. 3 ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);
  • У разі несплати боргу споживачем після надання попередження, подається позовна заява до суду з позовними вимогами про стягнення заборгованості. Вимоги до такого документа містяться в Цивільному процесуальному кодексі або Господарському процесуальному кодексі України.

Після отримання виконавчого документа (ст. 17 Закону України «Про виконавче впровадження») у суді, він подається у відділ Державної виконавчої служби для його примусового виконання.

В процесі виконання рішення суду державний виконавець може накладати арешт на майно та кошти боржника, описувати і заарештовувати майно, яке належить йому для подальшої реалізації з метою виконання рішення суду про стягнення заставленого за житлово-комунальні послуги. Також стягувач має можливість подавати заяви і клопотання державному виконавцю з метою привернути боржника до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду (у разі стягнення з юридичної особи – ст. 382 Кримінального кодексу України).