Заходи з енергозбереження у сфері теплопостачання

Проведення енергоаудиту

Для встановлення ефективності використання енергоресурсів на теплогенеруючому джерлі проводиться енергоаудит, який передбачає виконання таких робіт:

 • збір вихідної статистичної інформації;
 • візуальний огляд обладнання;
 • інструментальне обстеження за допомогою переносних приладів;
 • обробку та аналіз отриманих даних (статистичних та експериментальних);
 • оцінку ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • розробку пропозицій з енергозберігаючих заходів;
 • оформлення результатів обстежень.

Для складання перспективного плану реалізації заходів з енергозбереження всі пропозиції варто класифікувати по трьох категоріях:

 • безвитратні і маловитратні заходи;
 • середньовитратні заходи;
 • багатовитратні енергозберігаючі проекти та заходи.

Основні заходи з енергозбереження під час виробництва теплової енергії

Доведення питомих витрат енергоресурсів у галузі на виробництво 1 Гкал теплоти до 150-160кг у.п. та відповідного зменшення викидів парникових газів у довкілля у системі одержання теплоти (котельний агрегат) можливо досягти за допомогою впровадження нових технологій, у т.ч. за рахунок:

 • попереднього підігріву палива на 2%;
 • емульгування рідкого палива – 5%;
 • газифікації вугілля – 7%;
 • гранулювання вугілля – 4%;
 • підігріву повітря – 8-9%;
 • зволоження дуттєвого повітря – 1%;
 • каталітичного спалення – 7%;
 • термохімічного спалення – 2,5%;
 • автоматизації процесу – 0,5-1,5%;
 • модернізації пальникових пристроїв – 0,5-1%;
 • інтенсифікації топкового теплообміну – 5%;
 • утилізації теплоти газів, що відходять – 8%.

Економія палива за рахунок використання теплоти з низьким потенціалом, вторинних енергоресурсів та відновлюваних джерел енергії:

 • використання геліоустановок у системах опалення та ГВП;
 • впровадження сонячних пасивних систем опалення;
 • впровадження теплових помп, що використовують низькотемпературний потенціал для теплопостачання.

Основні заходи з енергозбереження під час транспортування теплової енергії

Зменшення втрат у теплових мережах можливо за рахунок:

 • встановлення попередньо ізольованих труб на 7-20%;
 • встановлення децентралізованих котелень – 9-25%;
 • встановлення приладів обліку з регулюванням – 2-6%;
 • заміщення чотиритрубної системи теплопостачання на двотрубну з використанням сучасних пластинчатих бойлерів – 12-25%.

Рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих заходів зі зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів наведені в Методичних рекомендаціях оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2007 року №218.

Основні заходи з енергозбереження на етапі споживання:

 • утеплення огороджувальних конструкцій;
 • утеплення конструкцій, які відкриваються (вікна, кватирки, двері, балкони);
 • встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається;
 • встановлення квартирних теплових лічильників;
 • встановлення термостатичного вентиля на радіаторі.

За більш детальною інформацією звертайтесь за посиланнями:

http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=1034&lang=uk