Прогнози зміни тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та обґрунтування необхідності таких змін

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води на рівні, який покриває всі витрати у собівартості цих товарів та послуг є вимогою чинного законодавства України (Законів України «Про ціни та ціноутворення» , «Про теплопостачання» , «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» ). Зокрема, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на їх виробництво з урахуванням планового прибутку.

Таким чином, приведення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які забезпечують споживачів життєво необхідними послугами.

При наданні прогнозу щодо зростання середньозважених тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води у 2016 та 2017 роках слід зауважити на особливості структури витрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема їх надзвичайну залежність від вартості енергоносіїв. Необхідно зазначити, що переважна більшість цих підприємств у якості палива використовують природний газ.

Питома вага витрат на паливо (природний газ) та покупну теплову енергію, собівартість виробництва власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ у структурі середньозваженого тарифу на теплову енергію для потреб населення складає близько 75%, а частка вартості теплової енергії у структурі собівартості послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води складає, відповідно, близько 98% та 83%. Аналогічно, у структурі середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) – відповідно, близько 87% та 88%, а частка вартості теплової енергії у структурі собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води для зазначених категорій споживачів складає близько 93%.

Слід зазначити, що відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015 р. № 129-р , зокрема визначено, наміри щодо коригування ціни на теплову енергію до рівня, який відповідатиме ціні на газ, що становитиме 75% від рівня повного паритету з імпортом у квітні 2016 року, і до 100% цього рівня у квітні 2017 року.

При цьому, у зв’язку з відсутністю чіткого прогнозу щодо зростання ціни на природний газ, курсу іноземної валюти, немає можливості спрогнозувати рівень зростання тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води у 2016 та 2017 роках.