Контроль якості питної води

За якістю питної води, яка надходить в розподільчу систему водопостачання здійснюється лабораторний контроль. Лабораторія має:

  • свідоцтво про атестацію №100-184/2014 видано 16.09.2014 р. ДП «Харківським регіональним науково-виробничим центром стандартизації метрології та сертифікації» на строк 15.09. 2017 р;
  • дозвіл на роботу із збудниками III–IVгр. патогенності № 26-13 від 01.06.2013 р. виданий Державною санітарно-епідеміологічною службою України Головне управління Держсанепідслужби у Харківській обл. на строк до 01.06. 2016 року.
Показники питної води ДП «Лозоваводосервіс» за 2014 р.
№ з/п Показники Концентрація за 2014 р.
1 Температура 12,3 С
2 Остаточный хлор 0,39 мг/дм³
3 Мутность 1/1,69 мг/дм³
4 Цветность 20 град
5 Запах описат. хлорн. визуально
6 Запах 20оС 2 баллы
7 Запах 60оС 2 баллы
8 Привкус 2 баллы
9 рН 7,46 ед.рН
10 Щелочность 3,3 мг экв./дм³
11 Гидрокарбонаты НСО3 200,9 мг/дм³
12 Окисляемость 6,98 мг/дм³
13 Хлориды 71,0 мг/дм³
14 Аммиак 0,27 мг/дм³
15 Нитриты 0,017 мг/дм³
16 Нитраты 1,55 мг/дм³
17 Жесткость общ. 5,8 мг экв./дм³
18 Железо 0,4 мг/дм³
19 Алюминий 0,35 мг/дм³
20 Кальций 59,62 мг/дм³
21 Магний 32,83 мг/дм³
22 Na++K+ 141,0 мг/дм³
23 Сульфаты 287,68 мг/дм³
24 Сухой остаток 747 мг/дм³
25 Медь 0,17 мг/дм³
26 Фтор 0,098 мг/дм³
27 Марганец 0,011 мг/дм³
28 Ортофосфаты 0,053 мг/дм³
29 Полифосфаты 0,098 мг/дм³
30 Силикаты 13,7 мг/дм³
31 Общая минерализация 693,1 мг/дм³
32 Мышьяк отс. мг/дм³
33 ОМЧ отс. КОЕ/1см3
34 Общие колиформы отс. КОЕ/100cм³
35 E.coli отс. КОЕ/100cм³
36 Энтерококки отс. КОЕ/100cм³