Контроль якості

За якістю очищення стічних вод та якістю скидаємих стічних вод здійснюється лабораторний контроль. Лабораторія має:

  • свідоцтво про атестацію №100-183/2014 видано 16.09.2014р. ДП «Харківським регіональним науково-виробничим центром стандартизації метрології та сертифікації» на строк 15.09. 2017 р.
  • дозвіл на роботу із збудниками III –IV гр. патогенності № 51- 13 від 13.09.2013 р. виданий Державною санітарно-епідеміологічною службою України Головне управління Держсанепідслужби у Харківській обл., на строк до 13.09. 2015 року.

Скидаємі стічні води після очисних споруд відносяться до категорії нормативно-очищені.

Показники стічних вод на виході з О.С. по КП «Лозоваводосервіс» за 2014 р.
№ з/п Показники Концентрація за 2014 р.
1 Азотамонійний 1,27
2 БСК5 9,43
3 Завислi речовини 9,14
4 Нафтопродукти 0,083
5 Нітрати 22,19
6 Нітрити 0,82
7 Сульфати 287,51
8 Фосфати 3,1
9 Хлориди 150,91
10 Залізо 0,309
11 Мідь 0,002
12 Хром+6 0,002
13 СПАР 0,301
14 Нікель 0,0134
15 ХСК 62,81