Громадська спілка
Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
«Лозівчани»

Мета діяльності

Метою діяльності Спілки є: представництво інтересів та консолідація ресурсів членів громадської спілки для організації ефективної взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, співвласниками житлових будинків та їх об’єднаннями, будь-якими іншими юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою вирішення питань, направлених на підвищення якості управління будинками, спорудами, житловими комплексами та забезпечення їх належної експлуатації, розвиток інфраструктури міста, впровадження інновацій та нових екологічно безпечних технологій в житлово-комунальному господарстві міста тощо, без права громадської спілки втручатися у господарську діяльність будь-кого із її учасників та прийняття управлінських рішень стосовно будь-якого із учасників громадської спілки.

Предмет діяльності

Предметом діяльності Спілки є:

 • сприяння підвищенню якості управління будинками, спорудами, житловими комплексами, комплексами будинків і споруд та забезпечення їх належної експлуатації;
 • підтримка інтересів учасників у державних органах шляхом доведення до відома державних органів позиції учасників Спілки щодо того чи іншого питання господарської діяльності чи проекту нормативно-правового акту, який (які) матиме наслідки для господарської діяльності учасників Спілки;
 • надання юридичної допомоги та консультацій;

взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування щодо:

 • створення сприятливих конкурентоспроможніх умов в сфері управління нерухомим майном учасників Спілки;
 • проведення заходів, направлених на недопущення руйнування та розкрадання майна учасників Спілки;
 • підготовка пропозицій щодо впровадження в рамках чинного законодавства України нових організаційних методів, пов`язаних з управлінням нерухомим майном учасників Спілки;
 • внесення відповідних пропозицій до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення, внесення змін до чинного законодавства України;
 • надання інформаційної допомоги та організація тренінгів, навчання та підвищення кваліфікації;
 • участь у різних державних програмах відповідно до мети діяльності Спілки;
 • забезпечення учасників Спілки інформацією, яка має для них інтерес;
 • сприяння учасникам Спілки у здійсненні реклами продукції, робіт та послуг учасників Спілки відповідно до чинного законодавства України;
 • організація та проведення різноманітних з`їздів, конференцій з питань, які не суперечать законодавству України;
 • співпраця з громадськими організаціями та об`єднаннями громадян;
 • висвітлення діяльності Спілки в засобах масової інформації;
 • сприяння законним інтересам учасників іншими способами, що не вступають у суперечність з Статутом Спілки та законодавством України про захист економічної конкуренції;
 • представництво та захист законних інтересів членів Спілки.